GROTE KUIS – met enkele good-practices die onze afdelingen reeds gerealiseerd hebben op het vlak van anti-zwerfvuilacties roepen we op om dit voorbeeld massaal te volgen, vandaag maar ook op andere dagen


TIP: organiseer een anti-zwerfvuilactie